HẾT HẠN NHẬN ẢNH: 30/09/2024

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Tác phẩm: 255 - Tác giả: 136 - Tỉnh/thành: 45

CUỘC THI ẢNH

“80 NĂM QUÂN ĐỘI ANH HÙNG”

Góp phần tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội; bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của toàn quân, toàn dân, nhất là thế hệ trẻ trong tham gia xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới;

NỘI DUNG

- Phản ánh sự kiện, hoạt động quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng tiêu biểu; hình ảnh xây dựng QĐND Việt Nam tinh, gon, mạnh, hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN;

- Phát huy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới; hoạt động của quân đội tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn, vùng miền của Tổ quốc;

Kết quả, kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ toàn quân thực hiện nhiệm vụ,...

- Hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân...

GIẢI THƯỞNG

Gồm 02 hệ thống giải thưởng cho 02 thể loại ảnh báo chí và ảnh nghệ thuật, mỗi thể loại gồm:

- 02 giải Nhất, mỗi giải: 15.000.000 đồng.

- 04 giải Nhì, mỗi giải 10.000.000đ/giải.

- 06 giải Ba, mỗi giải: 5.000.000đ/giải.

- 12 giải khuyến khích, mỗi giải: 3.000.000đ/giải.

- Ảnh được chọn triển lãm: nhuận ảnh 900.000đ/tác phẩm.

GỬI ẢNH DỰ THI

Tham khảo thông tin chi tiết về thể lệ TẠI ĐÂY